skola2

Tisk
PDF

8.AeDOKUMENTY   ÚKOLY   ROZVRH HODIN

 Název třídy: 8.A

Stupeň: 2. stupeň
Třídní učitel: Mgr. Ivana STAŠKOVÁ


 

 

8.A  2021/2022


Zdravím všechny moje osmáky v novém školním roce!

Pevně věřím, že letošní rok bude alespoň o maličko lepší než ten loňský a bude probíhat tak, jak jsme byli vždycky zvyklí :-) 

Zde je zatím jen pár základních informací k nástupu do školy, podrobnější posílám rodičům přes zprávy v DM:

- zahájení ve středu 1.9. v 8hodin - 2 vyučovací hodiny

- 1. VH proběhne testování - výjimku mají děti 14 dní po ukončeném očkování a děti, které prodělaly COVID ne déle než před 180 dny. V obou případech je potřeba doložit potvrzení.

- 2. VH - poučení o bezpečnosti, hygienických opatřeních a seznámení se školním řádem

- 2.9. - rozdávání učebnic, volba třídní samosprávy, třídnické práce

- 3.9. - výuka dle rozvrhu

Užijte si poslední dny prázdnin a budu se na vás těšit 1. září!

Ivana Stašková--------------------------

7.A  2020/2021

 


Výlet Olomouc (když kliknete na fotku, zvětší se a zaostří :-)  )


Před bazilikou na Svatém Kopečku


Morový sloup na Horním náměstí


Na závěr osvěžení v parku v rozáriu


7.A

7a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MILÍ ŽÁCI, klikněte na oddíl

ÚKOLY (nahoře) a opište si

výpisky z Dějepisu (18.6.2021).

Kačníková E.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Milá 7.A, přeji vám všem i vašim rodinám krásné vánoční svátky prožité v klidu a ve zdraví a do nového roku, ať je klidnější a stálejší než ten letošní.

Užijte si prázdniny jak nejlépe to půjde, každý podle své chuti a budu se na vás těšit v lednu!

Vaše třídní Ivana Stašková

-------------------------------------------------------------------------


- 1.9. bez roušek, není nutné ani potvrzení o bezinfekčnosti 

- Cena školních pomůcek pro 7. třídu - 310,- , nutno zaplatit do 15.9!

------------------------------------------------------------------------

Zdravím všechny po prázdninách, doufám, že jste si užili volna a plní elánu a sil nastoupíte 1.9. do SEDMÉ třídy!

Mám tady několik informací, které byste možná ocenili ještě před nástupem do školy:

- vše o placení stravného najdete v záložce Jídelna, jen dodávám čas výdeje obědů na první dny:

Výdej obědů

1.9.2020   11.30 - 12.30hodin

2.9.2020    11.45 - 13.00hodin

Ostatní dny 11.45 - 13.45 hodin

- 1.9. vyučování 8:00 - 8:45, dozvíte se vše potřebné ohledně organizace prvních dnů ve škole i celého školního rok.

- 2.9. vyučování 8:00 - 12:35 (vydávání učebnic) - všichni hříšníci, kteří mi ještě dluží některé učebnice z loňského roku, ať je vrátí nejlépe ihned! ;-)

Prosím všechny děti, aby si při vstupu do třídy VŽDY vydezinfikovali ruce - dezinfekce bude neustále umístěna na umyvadle. Ostatní informace k hygienickým požadavkům probereme 1.9.

- od 3.9. výuka dle rozvrhu

To je prozatím vše a těším se na vás v úterý :-)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.A 2019/20: 

 

 

Milé děti a milí rodičové, moc vám děkuji za hezké dárky a přeji všem zasloužené prázdniny plné odpočinku, pohody a hlavně zdraví!

Vkládám ukázku dnešního focení, kdybyste měli zájem, zašlu emailem nebo zařídím i tištěnou formu :-)

 

 

Dobrý den, posílám seznam všech učebnic.

 

Učebnice ať jsou zalepené, čisté, vygumované, bez obalů, ať nemusí platit.

Opět je nutné mít prohlášení o neexistenci virového onemocnění, jinak děti nepustí do školy!!!

Seznam: čeština, čítanka, matematika algebra, mat. geometrie, mat. pracovní sešit, fyzika, zeměpis 1, zeměpis 2, dějepis, přírodopis, občanská a rodinná výchova, občanská výchova, angličtina, tabulky M/F   

tj. celkem 14 učebnic.

 

Děkuji za spolupráci

 

--------------------------------------------------------------------

Informace k organizaci "výuky" v červnu

- 15. 6. konzultační hodiny dle rozpisu - pozor, nutné opět dodat prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění!!!

- 22.6. konzultační hodiny

- 23. a 24. 6. vybírání učebnic

- 30.6. rozdávání vysvědčení 

- ve zprávách na DMsoftware obdrželi rodiče podrobné informace + informace k zakoupení pracovního sešitu do NJ, nákupu školních pomůcek atp.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace pro žáky 6. – 8. ročníku, kteří od 8. 6. využijí konzultačních hodin ve škole

 

Od pondělí 8. 6. 2020 je možné navštěvovat konzultační hodiny ve škole, neznamená to ale, že každý žák musí absolvovat všechny předměty v daném dni. Může být přítomen ve všech předmětech a hodinách, ale stejně tak si může vybrat a navštívit jen ty předměty, v nichž potřebuje něco vysvětlit.
Aby nedocházelo k porušení hygienických opatření, jsou konzultace rozepsány po ročnících do jednotlivých dnů.

Každý žák musí před vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zák. zástupcem (k dispozici na web. stránkách školy nebo v pís. podobě na vrátnici školy), poté mu bude změřena teplota, použije dezinfekci rukou, přezuje se a přesune se do učebny. Pokud žák nebude mít čestné prohlášení, nebo mu bude naměřena zvýšená teplota, nebude vpuštěn do budovy školy.

Konzultační hodiny nebudou sloužit k probírání nového, ani již probraného učiva, ale pouze pro vysvětlení konkrétních nepochopených pojmů.
Konzultace budou probíhat v kmenových třídách, pokud daný vyučující neurčí jinou učebnu.

Pokud má kdokoliv z žáků zájem o obědy ve školní jídelně, je nutné se předem přihlásit u vedoucí šk. jídelny.

Rozpis konzultačních hodin

Pondělí 8. 6.    6A, B                                                                       Úterý 9. 6. 7. AB                                                                                               

ČJ, D 8,00 – 8,45 hod. p. uč. Chalupová, Kabelková             ČJ 8,00 – 8,45 hod. p. uč. Veselá, Opletal

M 8,45 – 9,30 hod. p. uč. Žídková, Střalková                         M, PŘ 8,45 – 9,30 hod. p. uč. Miavcová,                                                                                                                                               Žídková

AJ 9,30 – 10,15 hod. p. uč. Veselá, Zajícová                           D 9,30 – 10,15 hod. p. uč. Kabelková

F 10,15 – 11,00 hod. p. uč. Žídková                                         F 10,15 – 11,00 hod. p. uč. Feix

PŘ 11,00 – 11,45 hod. p. uč. Žídková, Krčmařová                 AJ, NJ 11,00 – 11,45 hod. p. uč. Veselá,

Z 11,45 – 12,30 hod. p. uč. Holubek                                                                               Stašková

 

Středa 10. 6. 8A

D 8,00 – 8,45 hod. p. uč. Kabelková

AJ, NJ 8,45 – 9,30 hod. p. uč. Zajícová, Stašková

M, F, Z 9,30 – 10,15 hod. p. uč. Střálková

PŘ, CH 10,15 – 11,00 hod. p. uč. Krčmařová

ČJ 11,00 – 11,45 hod. p. uč. Veselá

 

                                                                                                       Mgr. Petr Opletal, řed. školy


___________________________________________________________________

Krásný předvečer "volného" čtvrtku vám všem přeji, děti moje! Víte, že dnes jsou to přesně 4 týdny, co zavřeli školu? Ale utíká to, že... Doufám, že jste zdraví, užijte si krásného velikonočního počasí a doufejme, že se už brzy setkáme!

Všechny vás zdravím, vaše třídní I.S.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje milá třído, doufám, že jste všichni v pořádku a připomínám, že zítra je termín odevzdání (velice jednoduchého) úkolu do HV. Zapracujte na tom, zatím mám jen 11 prací :-/

Zdravím, I. Stašková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sekci ÚKOLY máte vloženy odkazy pro on-line výuku M, F, Př  aj.... Také máte přidělenou práci v sekci úkoly na dm-software, tak se na to koukněte, už se určitě začínáte doma nudit :-)))) matikářka

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vkládám odkaz na volné použití interaktivních učebnic z nakladatelství Nová škola - Duha:

novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

 

---------------------------------------------------------------------------------

Milá třído, učitelé vám již přes DMsoftware začali posílat zadání domácích prací, jakým způsobem je po návratu do školy budou hodnotit, je jen na nich. 

Pracujte prosím zodpovědně, předávejte si informace, ať pak ve škole kvůli dohánění zameškaného učiva nemusíme sedět ještě v srpnu :-)

Aź budeme znát další důležité informace, ozvu se. Pokud budete mít vy nebo vaši rodiče dotazy, zasílejte je prosím přes DMsoftware, pracovní email nebudu používat.

Vaše třídní učitelka


--------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, z důvodu zrušení výuky bude vašim dětem zasílána práce na doma z jednotlivých předmětů elektronicky. Sledujte prosím webové stránky školy a třídy a DMsoftware, po návratu do školy bude prováděna kontrola této domácí práce, aby se mohlo navázat dalším učivem. Prosím o sdílení této informace, popř. i učiva a úkolů mezi dalšími rodiči i žáky, kteří nemají přístup k internetu.

Děkuji za spolupráci

Ivana Stašková

------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 9.3. půjdeme do Světa techniky na výukový program tématicky související s učivem přírodopisu 6. roč. "Žijí tady s námi". Protože program probíhá v laboratoři a třídu musíme rozdělit na dvě skupiny, potrvá akce celé dopoledne. Sraz 7:40 u kapličky, návrat 13:30. S sebou svačinu (event. kapesné na zakoupení občerstvení v bufetu) a platnou jízdenku (ODISku, kreditní).

--------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, omlouvám se za zmatky v doplnění školního řádu ohledně používání mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že jsem v době vyhlášení tohoto doplnění nebyla ve škole, nedostaly se k mně přesné informace. Žákům tedy stále není povoleno používat mobilní telefony ve vyučování, dále pak nesmí pořizovat žádné záznamy - foto,video, zvuk - ani během přestávek. 

Děkuji za pochopení


---------------------------------------------------------------------------------

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2020

PŘEJI VŠEM DĚTEM 6. A I JEJICH RODIČŮM!


Vážení rodiče, jak jsem již zmínila na konzultacích, vzhledem ke zrušení papírových jízdenek prosím, abyste dětem co nejdříve pořidíli Odisku, popř. tzv kreditní jízdenku. Bližší informace o této jízdence naleznete na stránkách DPO. Přikládám odkaz, kde lze zakoupit kreditní jízdenky v tzv. Jízdenkomatech.

Na leden neplánuji žádnou mimoškolní akci, v následujících měsících už bych ale ráda zařídila výukové programy např. ve Světe techniky apod., tak ať pak děti nemusí řešit problém, že nemají jízdenky.

Děkuji za spolupráci!

 

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/jizdenkove-automaty.html

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  • V úterý 7.1. od 16:30 se konají konzultace k prospěchu a chování
  • V úterý 7.1. (1. a 2. vyuč.hod.) a ve středu 15.1. (3. a 4. vyuč.hod.) proběhnou v rámci preventivního programu besedy organizace Pavučina na téma "Síla slova" a "Šikana". Platí se za každou 700,- na třídu, tudíž částku na jednotlivce sdělím až dle skutečného počtu žáku na besedě. Besedy jsou povinné!

-------------------------------------------------------------------------------------

V pátek jdeme do Světa techniky na interaktivní výstavu CRASH!

Odchod v 8:00, návrat na 6. vyuč.hod. (Z). S sebou svačinu, dvě 10 min. jízdenky (Odisku).

Výstava je zdarma!


-----------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 5. 12. půjdeme do DDM Gurtěvova na Vánoční dílničky. Odchod po 2. vyučovací hodině, cena 50,- (děti můžou začít nosit peníze už :-) )

----------------------------------------------------------------------------------

Náhradní třídní schůzky se konají v úterý 26.11. v 16:30

ve třídě 6.A

--------------------------------------------------------------------------------------

ODLOŽENÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, třídní schůzky 6.A se budou konat v náhradním termínu, pravděpodobně půjde o úterý 26.11. v 16:30. Tento termín ještě upřesním.

Samozřejmě pokud si budete chtít promluvit s ostatními učiteli, budou vám zítra 12.11. k dispozici.

Omlouvám se za komplikace a děkuji za pochopení.

Ivana Stašková, tř. uč.

----------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 14.10. navštívíme v ostravské ZOO výukový program Ohrožená zvířata a význam ZOO. Program je zdarma, děti si zaplatí vstupné do ZOO 90,- . Akce je na celý den, sraz budeme mít ve třídě, odchod ze školy 8:30. Po skončení výukového programu si projdeme ZOO. Návrat v prípadě hezkého počasí 13:30, v případě špatného počasí se vrátíme dříve a děti se budou 6. hodinu učit. S sebou dvě 60min jízdenky, svačinu, psací potřeby a vhodné oblečení (pláštěnku, deštník).

----------------------------------------------------------------------------------

Od středy se učíme podle rozvrhu, děti si donesou učebnice a sešity daných hodin.

Prosím rodiče o vyplnění žákovských knížek, na zadní straně podpis seznámení se školním řádem a kontrolu osobních údajů v přiloženém papíru.

Děti dostaly informace o tom, jakým způsobem mají být omlouvány (prostřednictvím emailu tř. uč., popř. zprávy v DM), prosím proto o dodržování tohoto postupu.

Také bych vás rodiče poprosila, abyste zvážili, zda jste ochotni do třídního fondu vložit cca 50Kč, abychom do začátku měli nějakou hotovost pro případné akce apod.

V nejbližší době by děti měly  také donést papírové kapesníčky, jednu roličku toaletního papíru a tekuté mýdlo.

Děkuji za spolupráci!


-----------------------------------------------------------------------------------


Milí šesťáci, vítám vás všechny v novém škoním roce a přeji úspěšný vstup

na druhý stupeň ZŠ!

Doufám, že se brzy dobře poznáme a zažijeme spolu hlavně

příjemné a veselé chvíle :-)

Vaše třídní učitelka Ivana Stašková

 

A teď už k organizaci:

  • v pondělí 2.9. budeme mít dvě vyučovací hodiny (tj. do 9:40), pořešíme školní řád, vnitřní řád jídelny atp.
  • oběd se bude vydávat od 11:30 do 12:30.
  • v úterý bude už 5 vyučovacích hodin (tj. do 12:35). rozdáme si učebnice, žákovské knížky a zapíšeme rozvrh
  • od středy by již měla výuka probíhat dle rozvrhu hodin

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.A 2018/19 :

OZDRAVNÝ POBYT DOLNÍ LOMNÁ,chata SEVERKA

DEN 1. - 20.5.2019

"Milí rodiče,dneska jsme se rozdělili na 7 týmů. A potom až jsme byli rozdělení tak jsme se vydali hledat obálky s naší barvou. A z těch jsme zjistili nazev naší jednotky. Podle pořadí v jakém jsme našli a přinesli obálky tak jsme dostali kartu s číslem. Potom jsme vyběhli na rozkaz paní učitelky do lesa. Podle faborků jsme doběhli ke kartičkám u stromu. Museli jsme si zapamatovat 14 karet (lesních rostlin a hub). Doběhli jsme zpátky a psali do našich týmových sešitů co nejvíc názvů které jsme si zapamatovali. Potom jsme přiřazovali názvy stromůke kartám s obrázky. " (pokoj 3 - Katka K.,Jana H.,3.tř.)

"Když jsme jeli na Severku tak se autobus zasekl v blátě a musel vycouvat a my jsme museli jít pěšky (asi 500 m). A potom jsme přijeli a zase musel vycouvat. Na oběd jsme měli borůvkové knedlíky.Pak jsme serozdělili do 7 družstev. Poté jsme hledali obálky kde byly písmena a z toho jsme složili náš název družstva. Potom jsme šli na pokoj kde jsme se smáli. Pak jsme šli na večeři a potom ten kdo chtěl šel ven a malí prvňáci křičeli že v lese je medvěd i když to byl strom." (pokoj 6 - Violetta Š.,Verča Š.,Darča U.,Terka J.,Marika J.,5.tř.)

"Užili jsme si let kosmickou lodí. Později po technických problémech jsme přijeli a ubytovali se. Pak jsme se najedli a měli jsme odpolední klid. Pak nás vedoucí zavolali, že máme jít ven. Pak nás vylosovali do týmů u kterých jsme luštili šifry a vznikl z toho název týmu. Pak jsme hráli hru na přemýšlení. Dnešní den jsme si užili." (pokoj 16 - Dan M.,Alex D.,5.tř.)

"Milá mámi mam tě moc rada. dnes jsme zažili dobré dobrodružne." (pokoj 14 - Nell L., Eliška Z., Katka Š., 1.tř.)

Tak tady jsou zprávy z 1.dne Ozdravného pobytu z chaty Severka od Vašich ratolestí... Zprávy jsou bez slohových úprav, občas s upřesněním v závorce.

(I.H.)

P1170977 P1170980 P1170981 P1170983 P1170984 P1170986 P1170988 P1170989

 

DEN 2. - 21.5.2019 

"Dnes jsme měli opičí dráhu bylo to dobré ale nejhorší bylo jak byla lanová dráha málem jsem z toho spadl,ale před tou opičí dráhou jsme byli na výletě největší hory Těšínských Beskyd (Velký Polom, 1067 m) měl jsem promočené boty ." (pokoj 4,bez podpisu

"Takže. Dneska jsme měli "úžasnou" cestu do hor. Samozřejmě  jsme měli všichni zablácené boty (dětí s pohorkami bylo pramálo).No,měli jsme velikou radost ! Po odpoledním klidu jsme šli na takzvanou STEZKU ODVAHY - lanová dráha. Ta byla super bláznivá. Byli jsme velmi šikovní. No prostě bláznivě dobrodružnej den." (pokoj 5 - Klára K.,5.tř.)  

"V 7:00 jsme vstali a šli jsme na snídani. Po snídani jsme se vydali na nejvyšší bod Těšínských Beskyd a částečně jsme překročili české hranice a dostali jsme se na Slovensko. Po obědě pro nás připravili lanovou stezku odvahy.       (pokoj 17 - Danny B.,Dominik R.,5.tř.

Vzkaz z pokoje 15, Míša B.,Anežka S.,Natálka S.,1.tř. : "JE TO TU KRASNÝ (srdíčko) JA TU MÁM KAMARATKY (srdíčko) ANEŽKA A JA JSME DOBRE KAMARATKY (5 srdíček) MAM TE RADA (srdíčko a rozdělující čára). MILÁ MAMINKO TADI ANEŽKA (srdíčko). MAM TE RADA (srdíčko). (12 srdíček)

P1180054 P1180081 P1180100 P1180153 P1180130 P1180155

 

DEN 3. - 22.5.2019 

"Je to super, dneska jsme měli přednášku o vojenských zbraních potom jsme detektorem kovů hledali poklad a měli jsme poučení o záchraně života no prostě super. Všichni jsme prasata tak se k sobě hodíme." (???) (Barča B.)

"Je to tu fajn. Byli jsme dneska v bazéně a hrály stolní hry." (Domča B.) "Tenhle den je fakt hustý. Dnes nám nevyšlo počasí a tak jsme byli vevnitř. Pak nastala přednáška o vojenských zbraních a zdraví." (Sára Ch.) "Je to tu supr, byli jsme ve vířivce která byla nej akorát Dominika tam cákala vodu, nejvíc mě bavila morzeovka ale i jsme se poučili jak někomu pomoct." (Valča S.)(pokoj 13, 5.tř.

"Byli jsme na chatě protože celý den pršelo. Hráli jsme hru v týmech kde jsme luštili morseovku, odpoledne jsme ji dodělávali.Potom jsme měli zajímavou přednášku o zbraních a o zdravotnictví. Měli jsme kvíz o tom co jsme si zapamatovali o zdravotnictví. Po kvízu jsme jsme šli hledat poklad kde všichni získali mince z různých států. Potom  jsme šli po skupinkách do bazénu. Na konec dne jsme šli spát." (pokoj 12 - Sabina K., Kristýna L.,5.tř.)

"Dneska pršelo celý den ale měli jsme krásný program. Měli jsme přednášku o zbraních, detektoru kovů a pomoc lidem co jsou zranění bez lékarničky. Na oběd jsme měli sekanou. Po odpoledním klidu jsme psali "test" jak patří orgány do různých soustav atd. a po testu jsme šli hledat poklad. Po aktivitě jsme po skupinách na bazén." (pokoj 18 - Michal S, Tomáš W.,Filip M.,5.tř.)

"MÁMO A TÁTO DNESKA SME BILY V BAZÉNU." (Adam S.) "AHOJ MAMI A TATI DNESKA JSME BYLI V BAZÉNU IGDIŠ PRŠELO JSME HRALI HRI V BITU. "(Lukášek K.) "AHOJ MÁMO A TÁTO NESKA SME BILI V BAZENU." (Michal K.) (pokoj 21.1.tř.)

P1180203 P1180209 P1180213 P1180217

 

DEN 4. - 23.5.2019 

 Je 23:10, právě skončila noční hra , které se účastnilo 5 odvážlivců. Spíše tedy odvážlivkyň , jelikož jich bylo více než kluků (3:2). Dnešní den byl hektický i přes nepřízeň počasí. Děti jsme vytáhli ven na střílení ze vzduchovky a z luku, vevnitř jsme hráli stolní fotbal, házeli šipky, skákali v pytlích, provázeli slepé atd. Večer sledovali hokej i ti , kteří o něj nikdy nezavadili.

Děti byly na Ozdravném pobytu v pohodě, některé byly opravdu zábavné (borec si při odchodu z bazénu oblékne na mokré plavky tepláky, borec strčí nohu do blátíčka až ke kolenu, borkyně jde na túru v papučkách apod.)

Jídlo na chatě luxusní, domácí, jako od babičky. Lidi na chatě naprosto úžasní. Ve všem nám vyšli vstříc a ještě vrchovatou měrou přidali (např. dnes nám Radovan , jeden z těch krásných obyvatel chaty Severka, udělal přednášku o cestovatelské misi v Etiopii , také nám nabídl odvoz zavazadel na Kamennou chatu, kde je asfaltka , pokud by byl problém s dojezdem autobusu.

Příjezd ke škole v pátek 24.5.2019 kolem 14.hod. platí (na chatu je plánován příjezd ve 12,00). Aktuální čas příjezdu - telefon na p.Jankesovou. Howgh ! (I.Hořčica) 

Děti se na rodiče moc a moc těší !!! 


 


 Nabízím fotky dětí (jako při zápisu do 1.třídy) z dubna 2019. Cena 10 Kč za foto. I.Hořčica 


  


  


 


  


 4.A 2017/18 :

 2018 05 OZDRAVNÝ POBYT HOTEL KAHAN, HORNÍ BEČVA

DEN 1 - 28.5.2018 – děti se úspěšně ubytovaly. Hotel Kahan zažil své úspěchy hodně hodně dávno, takže nic moc, my jsme však skromní a tak nás to tak netrápí. Děti sice budou špinavé (neteče teplá voda) , nebudou trpět samotářstvím (místo 1 školy jsou tu hned 3), nebudou řešit kam s čím (skříně jsou a nejsou) , prostě RETROhotel… Počasíčko dnes parádní – děti si zasoutěžily, rozdělily se do 7 týmů na téma STAR WARS . Celých 5 dní si tedy budeme „starwarsovat“ , i vizitky na pokojích napovídají , z kterých galaxií jsme přiletěli…

P1130859 P1130868 P1130869 P1130870 P1130871

DEN 2 - 29.5.2018v dopoledním programu 7 družstev soutěžilo v hledání a posléze paměťném vybavování 18 krystalů (nerostů a hornin) , pak děti sestavovaly rozstříhaný obrázek hrdiny Star Wars, házely šipkami , luštily. Počasí bylo nesnesitelně teplé, rozhodli jsme se tedy pro odpolední koupání na zdejší přehradě (slibovaný bazén na našem hotelu nefunguje , ale na to už jsme si už zvykli). Jenže začaly přicházet varovné zprávy o kroupách či průtržích mračen na Ostravsku… Nás to minulo celý den – děti pláštěnky ani nevytáhly… Na přehradu jsme sice šli, ale ochladilo se, talže děti absolvovaly Přírodní fitness u přehrady.  Po večeři jsme se šli na 6km dlouhý výlet. Dvaceti dívkám , které projevily zájem jezdit na koni, se splnilo toto přání a projely se na koníčku se zkušenou koňařkou. Navíc se děti seznámily se zvířátky na usedlosti koňařky (třídenní koťátko bylo opravdu zážitkem). Shrnuto a podtrženo – vše dnes vyšlo! Zítra nás čeká celodenní túra na planetu Soláň a Čarták, tak hupky do postele!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

DEN 3 30.52018 – „Dnes jsme šli na celodenní výlet – vydali jsme se na nebezpečnou a náročnou túru na Čarták. Kopců bylo hodně, ale naši dobrodružníci byli šikovní a společně jsme vylezli na krásný Čarták. Vrátili jsme se unavení, ale šťastní, že jsme to dokázali.“ (Sofie, 4.A). 

„Nahoře nám pan učitel koupil 0,5 ml kofoly. Cestou zpátky jsme se zastavili v hospůdce Brian“ (Marika , 4.A).

„Byli jsme na Soláni. Šli jsme lesní cestou, kde učitelé a spojky házeli koule. Koule byly z alobalu. Když jsme asi po 100 letech došli do cíle na Soláň, tak učitel koupil všem kofolu. Na Soláni byl obchod, kde byla protivná paní. Kupovali jsme si tam nejčastěji pohledy. Pak jsme šli zpátky na odporný hotel Kahan. Ten hotel byl starý asi tak 150 let. Poté, co jsme přišli, měli jsme nejlepší večeři na světě. Byla tak úžasná, že jsem se pejedla. A po večeři jsme hledali poklad. Umístění bylo: 1.Dornové 2.Trilové 3.Zerekové. Dnešní den byl opravdu SUPER ! “ (Violetta, 4.A)

1 2 3 4 5 6 7  

DEN 4 31.5.2018 – je 23:40, právě skončila stezka odvahy. Takže jen krátce – poslední den byl ve znamení „Strážců galaxie“ – děti se musely dostat přes 2 maskované strážce lesa – vyčíhnout ten správný moment , kdy je strážci nemohou vidět. Odpoledne se rozehrály „Hvězdné války“ – desetiboj štafetových soutěží. Následovaly těžké boje v přetahování lana. Najednou se děti dopzvěděly, že princezna Leia (p.uč.Jankesová) byla unesena a že ji musí děti vysvobodit. Tuto scénu zajistil „terorista“ – přítel p.uč., který přivezl nejen želízka na uvěznění princezny Leiy, ale také airosoftové zbraně, aby si děti prostřílely čas na osvobození princezny. Večer zakončil táborák a ty nejodvážnější děti se zúčastnily Stezky odvahy… 

FOTO Z OZDRAVNÉHO POBYTU HOTEL KAHAN H.BEČVA 2018 

https://uloz.to/!DhPj5UvWJ3Gt/op-horni-becva-2018-rar     

a pro ty , kteří byli na koníčky 

https://uloz.to/!vTmStl1ZeMI6/op-horni-becva-2018-kone-rar  


 2018 05 14  Exkurze - Záchranná stanice Zábřeh

Děti se seznámily s chodem ZS v Zábřehu, prakticky si vyzkoušely masáž srdce, viděly vracející se vrtulník a vybavení záchranářských vozů a zapojily se také do soutěže Krištůfek.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  


   PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY a jiných předmětů : 

http://www.edgering.org/poctar/ 

http://skolakov.eu/ 

Stránky jsou zdarma, bez hesla. 


  2017 12 22   VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

Poslední den v kalendářním roce jsme pojali vánočně. Povídali jsme si o všem , co se týká Vánoc, občerstvili se cukrovím od maminek, předali si dárečky...

01 02 03 04   


 2017 12 19   VÁNOČNÍ JARMARK 

Jarmark byl pro 4.A velmi úspěšný, děti prodaly téměř vše co měly na pultu. Všechna přání,  která děti vyráběly ve škole,  našla své nové majitele. Některé děti vyráběly s rodiči doma,  a zisk z výrobky častečně ponechaly třídě (viz žákovská knížka). Děkujeme. O přesné výši zisku z jarmarku budu informovat později, na jaký účel budou peníze použity se s dětmi domluvím.

I.Hořčica  


 2017 12 18   VÁNOČNÍ BRUSLENÍ 

Děti si zabruslily a pak si prošly vánoční trhy na Masarykově náměstí.

P1120758 P1120770 P1120768 P1120762 P1120757 P1120787  


 2017 12 05   VÁNOČNÍ DÍLNY 

Ve Středisku volného času na Gurťjevově ulici bylo připraveno cca 6 pracovních stanovišť , kde si děti mohly vyrobit až 20 vánočních dárečků.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


 2017 11 10 VÝLOV RYBNÍKA V JISTEBNÍKU 

Vláčkem do Jistebníku, sledování práce rybářů, vycházka do okolí Polanské nivy, pár her, občerstvení u hráze či v restauraci. Zima byla taky, ale na tu jsme byli připraveni.  

P1120516 P1120522 P1120525 P1120527 P1120536 P1120538 P1120560 P1120562  

Foto: https://horciv.rajce.idnes.cz/2017_11_10_vylov_rybnika_Bezruc_v_Jistebniku 


2017 10 23  VIRTUÁLNÍ SVĚT

V Avionu se mohly děti vydovádět na různých virtuálních vychytávkách - mohly se virtuálně prohánět s dinosaury, virtuálně se obléct, zazávodit, zalétat, projet na virtuální horské dráze... ani nechtěly zpět do školy... nevirtuální...

2017 10_23__Virtuln_svt_02 2017 10_23__Virtuln_svt_03 2017 10_23__Virtuln_svt_07 2017 10_23__Virtuln_svt_14 2017 10_23__Virtuln_svt_18 2017 10_23__Virtuln_svt_20

 Foto:  https://horciv.rajce.idnes.cz/2017_10_23_VIRTUALNI_SVET  


2017 10 04 POZÓÓÓŔ START !  

Ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici si děti zasportovaly. Zastřílely si z luku i do florbalové branky, zahrály si ringo, proběhly se na opičí dráze, zaházely si do dálky, zaskákaly, zahopsaly. Dvě disciplíny byly soutěžní, naše třída získala dvě třetí místa - ve střelbě lukem a Danny ve skoku dalekém. 

2017 10_04_Pozor_start_01 2017 10_04_Pozor_start_04 2017 10_04_Pozor_start_19 2017 10_04_Pozor_start_25 2017 10_04_Pozor_start_30 2017 10_04_Pozor_start_40 2017 10_04_Pozor_start_35 2017 10_04_Pozor_start_60 2017 10_04_Pozor_start_58

Foto:  https://horciv.rajce.idnes.cz/2017_10_04_POZOOOR_START


 

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 120 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Běla
Zítra má svátek: Slavomír
Pozítří má svátek: Zdeněk

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.