Tisk

Zahájení školního roku

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021. Všichni žáci - kromě těch, kteří jsou očkováni, nebo kteří prodělali onemocnění Covid – 19 a od nemoci uplynulo 180 dní – budou po příchodu do školy testováni antigenním testem. (Další testování proběhne ve dnech 6. a 9. září 2021). Žáci musí ve společných prostorách školy (chodby, WC) používat ochranu dýchacích cest – respirátor nebo roušku, ve třídách roušku ani respirátor mít nemusí. Pokud zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte, bude toto dítě vpuštěno do školy, ale musí mít po celou dobu své přítomnosti ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest.

První den ve škole budou mít žáci – s výjimkou 1. ročníku - dvě vyučovací hodiny (do 9.40 hod.), ve kterých bude provedeno testování a poté seznámení se školním řádem a poučení o bezpečnosti a chování ve škole a při mimoškolních akcích a s rozvrhem hodin. Obědy budou vydávány od 11.15 do 13.00 Druhý den – 2. 9. 2021 proběhne vydávání učebnic; 1. – 5. ročník bude končit v 11.40 hodin, 6. – 9. ročník ve 12.35 hodin, obědy budou vydávány od 11.45 do 13.00. Od pátku 3. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, výdej obědů : 11.45 – 13.45. Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2021 od 6.00 hod