O škole

Naše škola je situována do lokality Ostrava – Zábřeh. Jsme úplnou základní školou se všemi ročníky. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu “Učíme se s úsměvem”. 

Nabízíme:

 • výuku v učebnách s dataprojektory a interaktivními tabulemi
 • inkluzívní vzdělávání (péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními) s asistenty pedagoga
 • zájmovou výuku angličtiny od 1. třídy
 • zájmové kroužky v rámci družiny
 • dlouhodobé projekty (“Ovoce do škol”, “Mléko do škol”, “Rorýsí škola”)
 • pravidelné ozdravné a zotavovací  14ti denní školy v přírodě pro všechny žáky 2.-8. ročníku v Jeseníkách hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, školní výlety, exkurze
 • lyžařský a plavecký výcvik
 • školní družinu
 • “Předškoláček” (příprava pro děti před nástupem do 1. třídy)
 • stravování ve školní jídelně
 • Projekt MŠMT na podporu škol s vyšším počtem soc. – znevýhodněných žáků
 • “Žákovskou radu”

Pro výuku využíváme:

 • odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie, hudební a výtvarné výchovy
 • školní dílny a pozemek pro pěstitelské práce
 • počítačovou a multimediální učebnu
 • upravené třídy pro výuku dějepisu, zeměpisu, anglického a německého jazyka
 • dvě tělocvičny a víceúčelové školní hřiště pro výuku tělesné výchovy
 • školní cvičnou kuchyňku

Pravidelně spolupracujeme s různými subjekty města Ostravy, např.:

 • Kulturní středisko O-Výškovice – knihovna
 • Divadelní scéna Aréna
 • Dolní oblast Vítkovic (U2, Svět techniky)
 • Moravskoslezské divadlo Ostrava
 • Kino Luna
 • Ostravská galerie
 • Policie ČR – besedy
 • ZOO Ostrava
 • Občanské sdružení VITA
 • MŠ Za Školou, MŠ Tylova a MŠ U Zámku
 • ČČK
 • a jiné.