Naše škola

Základní škola Jugoslávská

Naše škola je situována do lokality Ostrava - Zábřeh. Jsme úplnou základní školou se všemi ročníky. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu "Učíme se s úsměvem".

Více zde

Rychlé odkazy

z naší školy

Naše

didaktické zásady

Zásada systematičnosti

Žáci lépe chápou a zapamatují si poznatky, které jsou logicky uspořádány. Učivo musí být uspořádáno podle didaktického systému tak, aby odpovídalo žákově zralosti.

Zásada uvědomělosti

Uvědomělost vyjadřuje žákovo porozumění smyslu svého učení a předmětu učení. Vztahuje se nejen na postoj žáka k učení, ale také na kvalitu získaných poznatků.

Zásada postupnosti

Při vyučování se má postupovat od jednoduchého ke složitějšímu, od blízkého k vzdálenějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu.

Zásada názornosti

Názorností se rozumí podporování abstraktní představy praktickým model. Je důležité, aby si žáci dokázali nové poznatky představit, a tím si je lépe zapamatovat.

(Richard Feix)

Jarní tvoření ve školním klubu

Práce s keramickou hlínou na jarní téma „Maminky a miminka“ nám trvala od ledna až do dubna. Pak jsme se pochlubili výstavce ve školní jídelně. Menší kamarádi zkoušeli jarní téma z modelovací hmoty. Měli radost z toho, jak se jim to povedlo.

team

Keramika

Květinky
team

Keramika

žákyně 1.A
team

Keramika

Ptáčci
team

Keramika

Glazura

Vyhlašujeme soutěž

„Školní družina má talent“

Již IX. ročník soutěže proběhne v úterý 22.2.2022 od 13:30 do 15:00 hodin. Děti se mohou předvést ve zpěvu, hře na hudební nástroj, přednesu, tanci, divadle, kouzlení a jiných činnostech. Mohou soutěžit jednotlivci i skupinky.

Přihlášku si děti vyzvednou včas u ved. vychovatelky. Pro všechny soutěžící jsou připraveny odměny. Děti, které nebudou soutěžit, budou diváci a zároveň porota.

Kde nás najdete?

Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Adresa

Jugoslávská 23
Ostrava-Zábřeh
700 30

Telefon

555 558 690
724 068 905

Email

zsjugo@seznam.cz