Ekologie

2. mise CO2 ligy " Zameť si na svém dvorečku"

Uhlíková stopa je pojem, který definuje, jak jednotliví lidé, činnosti nebo podniky ovlivňují kvalitu zemské atmosféry.

V číslech vyjadřuje, kolik kilogramů skleníkových plynů vyprodukuje daný subjekt nebo činnost. Výsledek je prezentován ve formě tzv. CO 2 ekvivalentu. Zohledňuje mimo jiné spotřebu energie, úroveň recyklace, stravu a dopravní prostředky používané členy domácnosti. Vyjadřuje ekologickou odpovědnost jednotlivce nebo skupiny pomocí konkrétních čísela umožňuje sledovat změny k horšímu i k lepšímu.

Co můžeme udělat pro to, abychom toho druhého měli více? 

1. Vypočítat si svou uhlíkovou stopu, doporučujeme kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz

2. Zamyslet se, jak konkrétně můžeme svou uhlíkovou stopu snížit. Pár nápadů pro vás máme 🙂

 – přestat spalovat fosilní paliva (80% známých zásob fosilních paliv – ropa, uhlí, plyn – musí zůstat v zemi)

 – hledat úspory energií (zateplování domů, méně vytápění, hromadná doprava, …)

 – přechod k obnovitelným zdrojům energie (vítr, slunce, voda, biomasa, …)

 – omezení spotřeby masa (i jedním bezmasým dnem v týdnu uděláte dobře nejen sobě, ale ušetříte spoustu emisí methanu)

 – omezení spotřeby obecně (neplýtvat, opravovat věci, zmenšit spotřební koš, …)

 – zastavit odlesňování planety (uchovat stromy, které už roky žijí, pomůže planetě více než vysazování stále nových)

Přispět ke snížení své uhlíkové stopy můžeme pouze aktivním přístupem!

Přidejte se k nám!

Tým CO2 ligy ZŠ Jugo: Stela, Barča, Barunka, Jana, Kiki, Marie, Terka, Karin, Verča, Markéta

1. MISE, aneb poznej nepřítele

V rámci CO2 ligy jsme dokončili 1. misi, která byla zaměřena na poznání, pochopení a zviditelnění problému KLIMATICKÉ KRIZE.

Náš tým se pravidelně scházel a pracoval na vytvoření informačních kanálů, které by pomohly problém zviditelnit a přiblížit i ostatním. Vypracovali jsme myšlenkové mapy, plakátky do tříd, nástěnku s abstraktními „Klimatožrouty“ a také krátké prezentace, které na tento problém upozorňují. Snad vás výsledky naší práce osloví a také vy se zamyslíte nad probíhající klimatickou krizí, která ovlivňuje budoucnost naší planety.

Buďte aktivní a přispějte ke zlepšení klimatu.

 

Školní tým CO2 ligy

 

Naše škola se přihlásila do „CO2 ligy“, což je celoroční celorepublikový program o ochraně klimatu.

 

Tento vzdělávací program zprostředkovává žákům informace o globální klimatické krizi, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit a jak změnu klimatu zmírňovat. V programu naši žáci plní jednotlivé mise na záchranu planety, snaží se symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. Zabývají se problémem z pohledu sebe, své rodiny, školy, obce i státu. CO2 liga se zaměřuje nejen na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci, ale i na předávání zkušeností spolužákům. První mise žáky povede k poznání „protivníka”, tj. klimatické krize se vším všudy. 

Program organizuje Ekologický institut Veronica.