Zaměstnanci

Pozice

Jméno a příjmení / kontakt

 

 

ředitel Mgr. Opletal Petr
opletal@zsjugoslavska.cz
zástupce ředitele PaedDr. Feix Richard
feix@zsjugoslavska.cz
výchovný poradce Mgr. Střálková Naděžda
stralkova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Jana Řepková
repkova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Dufková Soňa
dufkova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Dospivová Šárka
dospivovas@zsjugoslavska.cz
učitel Hořčica Ivan
horcica@zsjugoslavska.cz
učitelka Chalupová Kristýna

učitelka Mgr. Chalupová Gabriela
chalupova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Kačníková Eva
kacnikova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Krčmařová Marcela
krcmarova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Markovová Dana
markovova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Miavcová Vladimíra
miavcova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Papugová Jana
papugova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Sklenářová Beáta
sklenarova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Stašková Ivana
staskova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Šajer Vít
sajer@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Večeřová Oldřiška
vecerova@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr.Veselá Jana
vesela@zsjugoslavska.cz
učitelka Mgr. Žídková Helena
zidkova@zsjugoslavska.cz
tajemnice Tajchmanová Vladislava
zsjugo@seznam.cz
hlavní účetní ing. Holubková Andrea
holubkova@seznam.cz
asistent pedagoga Lacko Libor
lacko@zsjugoslavska.cz
asistentka pedagoga Šeligová Dominika
seligova@zsjugoslavska.cz
asistentka pedagoga Troszokova Izabela
troszokova@zsjugoslavska.cz
asistentka pedagoga Kotlárová Zdenka
asistentka pedagoga Mgr. Mattyasovszky Hana
mattyasovszky@zsjugoslavska.cz
asistent pedagoga Bc. Suchý Jaroslav
suchy@zsjugoslavska.cz
vychovatelka Ambrozová  Pešková Anna
peskova@zsjugoslavska.cz
vychovatelka Vronková Sylva
vronkova@zsjugoslavska.cz
vychovatelka Halamová Olga
halamova@zsjugoslavska.cz
vedoucí ŠJ Kubaníková Dana
kubanikova@seznam.cz
hlavní kuchařka Štěrbová Dana
kuchařka Maňáková Simona 
kuchařka  Stiborová Tereza
   
školník Lubomír Strýček
uklízečka Markéta Blažková
uklízečka Marie Hanzelová
uklízečka Katarina Dubnická