Organizace školního roku

Zvonění
0. hod. 7.00 – 7.45
1. hod. 8.00 – 8.45
2. hod 8.55 – 9.40
3. hod 10.00 – 10.45
4. hod 10.55 – 11.40
5. hod. 11.50 – 12.35
6. hod. 12.45 – 13.30
7. hod. 13.40 – 14.25
8. hod. 14.35 – 15.20

ZŠ Jugoslávská - budova

Konzultační hodiny 2022/2023

1. stupeň :      
  pondělíúterýstředačtvrtekpátek
Mgr. Dufková1. A 6,50 – 7,50   
   12,40 – 14,25   
Mgr. Kačníková1. B 13,40 – 14,40 13,40 – 14,40 
Mgr. Chalupová2. A 13,00 – 14,00  12,30 – 13,30  
Hořčica4. A7.20 – 7.457,20 – 7,457.20 – 7.457,20 – 7,45 7.20 – 7.45
    13,45 – 14,15   
Mgr. Papugová2. B7.00 – 7.307.00 – 7.307.00 – 7.307.00 – 7.307.00 – 7.30
   13.00 – 15,00   
Mgr. Večeřová3. B14,00 – 15,0014,00 – 15,00   
       
Mgr. Žídková5. A 7,20 – 8,0013,30 – 14,00  
 Mgr. Miavcová5. 12,00 – 12,30   7,00 – 7,50 
       
2. stupeň : pondělíúterýstředačtvrtekpátek
Mgr. Veselá6. A14,00 – 14,45 11,50 – 12,35    
Mgr. Chalupová 7. A 7,00 – 7,30 13,00 – 13,30   
Mgr. Střalková7. B 14.30 – 15.30   
Mgr. Dospivová8. A10,50 – 11,207,20 – 7,50    
Mgr. Stašková9. A  13,30 – 14,20  
Mgr. Krčmařová9. B9,00 – 9,40 15,30 – 16,00  
  15.30 – 16.00    
Mgr. SklenářováAj   11,50 – 12,30 9,00 – 9,30 
 Mgr. MarkovováVv    9,00 – 10,00 
Mgr. ŘeplkováAj   9,00 – 10,00 
Mgr. Šajer  Tv   11,00 – 11,45 10,00 – 10,45 
       
       
       
       
       

Případné konzultace domlouvat předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Organizace školního roku 2022/2023 Termínová listina                 

                       1.pololetí                    01.09.2022  (čtvrtek)  – 31.01.2023  (úterý)

                        2.pololetí                   01.02.2023 (středa)    – 30.06.2023 (pátek)

      Prázdniny pro žáky

                        podzimní prázdniny :           26.10.2022 (středa) a 27.10.2022 (čtvrtek)

                        vánoční prázdniny :              23.12.2022 (pátek) – 02.01.2023 (pondělí)

                        pololetní prázdniny :             03.02.2023 (pátek)

                        jarní prázdniny :                     06.03.2023 (pondělí) – 10.03.2023 (pátek)

                        velikonoční prázdniny :        06.04.2023  (čtvrtek)

                        hlavní prázdniny :                  od 01.07.2023 (sobota) – 31.08.2023 (čtvrtek)

                        ředitelské volno

          Schůzovní činnost školy

            Schůzovní den školy :                      úterý (od 14,00 hodin) dle týdenního plánu

            Pedagogické rady (PR) :                   PR č. 1  – zahajovací – 01.09.2022

                                                                           PR č. 2  – průběžné hodnocení chování a prospěchu za                                                                                                                    1.čtvrtletí – 08.11.2022

                                                                           PR č. 3  – hodnocení prospěchu a chování za                                                                                                                                    1.pololetí – 24.01.2023 

                                                                           PR č. 4 –  průběžné hodnocení prospěchu a chování za                                                                                                                     3.čtvrtletí – 11.04.2023

                                                                           PR č. 5  – hodnocení prospěchu a chování žáků za                                                                                                                             2.pololetí – čtvrtek 22.06.2023

            Provozní porady :                               – dle potřeby ve schůzovní den

  • Třídní schůzky a konzultace pro rodiče

            – třídní schůzky                                    08.11.2022 – od 16.30

            – konzultace                                         10.01.2023- od 16.30

            – třídní schůzky                                   11.04.2023 – od 16.30

             – konzultace                                         06.06.2023 – od 16.30 

  • Školní výlety –                                               pouze po klasifikační poradě, tj. od 22.06.2023
  • Seznam pedagogických pracovníků

Ředitel školy :                          Mgr. Petr Opletal                   Op                   Čj-Ov

Zástupce ředitele školy :       PaedDr. Richard Feix             Fe                    Fy

 

I.stupeň :                                      Mgr. Dufková Soňa               Du

                                                       Hořčica Ivan                          Ho

                                                       Chalupová Kristýna              Chl                 

                                                       Mgr. Kačníková Eva              Ka

                                                       Mgr. Papugová Jana               Pu                                          

                                                       Mgr. Řepková Jana                Ře

                                                       Mgr. Večeřová Oldřiška        Ve                                         

                                                       Mgr. Miavcová Vladimíra      Mi                   M-Př

                                                       Mgr. Žídková Helena             Ží                    M-Př

 

II.stupeň :                                     Mgr. Dospivová Šárka           Do                   M-F

                                                       Mgr. Chalupová Gabriela       Cha                 Čj-Ov

                                                       Mgr. Krčmářová Marcela       Kr                   CH-Pč

                                                       Mgr. Markovová Danuše       Ma                  Vv-D  

                                                       Mgr. Veselá Jana                   Ves                  Čj-Hv

                                                       Mgr. Sklenářová Beáta          Sk                    Aj

                                                       Mgr. Stašková Ivana              St                    Nj-Hv

                                                       Mgr. Střalková Naděžda        Sř                    M-Z

                                                       Mgr. Šajer Vít                        Ša                    Tv-D

Asistent pedagoga:                   Kotlárová Zdenka                  Ko

                                                        Lacko Libor                            La

                                                        Mgr. Mattyasovszky Hana     Mt

                                                        Bc. Suchý Jaroslav                 Su

                                                        Šeligová Dominika                 Še

                                                        Troszoková Izabela                Tr

Školní družina :                           Ambrozová Pešková Anna    Pe

                                                       Halamová Olga                      Ha

                                                       Vronková Sylva                     Vr

Třídní učitelé :                             1.A      Mgr. Dufková Soňa                          

                                                       1.B      Mgr. Kačníková Eva                                                        

                                                        2.A      Chalupová Kristýna

                                                        2.B      Mgr. Papugová Jana

                                                        3.A      Mgr. Večeřová Oldřiška

                                                        4.A      Hořčica Ivan

                                                        5.A      Mgr. Žídková Helena

                                                        5.B      Mgr. Miavcová Vladimíra

                                                        6.A      Mgr. Veselá Jana

                                                        7.A      Mgr. Chalupová Gabriela

                                                        7.B      Mgr. Střalková Naděžda

                                                         8.A      Mgr. Dospivová Šárka

                                                         9.A      Mgr. Stašková Ivana        

                                                         9.B      Mgr. Krčmářová Marcela