BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!

Setkání se členy žákovských parlamentů

Ve středu 15. 6. 2022 jsme se v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava – Jih zúčastnili akce pořádané Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy, na které jsme se mohli pochlubit prací našeho školního Žákovského parlamentu. Spolu s ostatními školami obvodu jsme vzájemně sdíleli příklady dobré praxe a utvrdili jsme se v tom, že naše práce je pro život škol opravdu přínosná. V pozitivní a tvůrčí atmosféře jsme se také zábavnou formou zdokonalili v komunikačních dovednostech, při veřejném vystupování jsme několikrát museli vystoupit ze své komfortní zóny. Celé dopoledne bylo velmi poučné, motivační a neformální. Už teď se těšíme na akce, které příští rok zorganizujeme!

V závěru setkání nás potěšilo poděkování za práci žákovských parlamentů od místostarostky Mgr. Dagmar Hrabovské.