Dobrodružná cesta po planetách

Páteční mrazivé dopoledne strávili páťáci ještě v mrazivější společnosti planet a hvězd. Na začátku shlédli živě moderovanou část s využitím sférické projekce hvězdné oblohy a následoval film s efektem 3D. Poté je čekala prohlídka expozic v Experimentáriu s vyplňováním pracovních listů. Návštěva Planetária byla financována z Projektu podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Tato akce, zaměřená především na zvyšování studijní motivace, prohloubila u žáků získané znalosti v přírodovědě a mnohé nalákala k získávání dalších vědomostí.

Mgr. V. Miavcová