Výstava Tutanchamon

Dne 6. ledna třída 8. A navštívila výstavu o faraonu Tutanchamonovi, probíhající v Brně.  Exkurze byla spolufinancována z projektu podpory škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Tato akce, zaměřená především na zvyšování studijní motivace, žákům nabídla pohled do historie starověkého Egypta. Prohlédli si pohřební komory faraona a poznali zlaté poklady tak, jak byly odhaleny v roce 1922 H. Carterem.

Mgr. Šárka Dospivová