Informace k zápisu

Co si vzít k zápisu s sebou?
Zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Rodiče, jejichž ratolest sice má věk k nástupu do školy, ale přesto nejsou přesvědčeni o tom, zda je dítě k tomu zralé (školní zralost), přijdou k zápisu také. Po konzultaci s učitelkou vyplní žádost o odklad, doloží ji potvrzením od dětské lékařky a vyšetřením pedagogicko – psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu vydá ředitel školy.