Kvíz “Co víme o Jihu”

Kvíz “Co víme o Jihu”

Vybraní žáci naší školy se 1. 11. 2023 zúčastnili kvízu všeobecných vědomostí pro žáky obvodu

Ostrava – Jih. Kvíz byl určen pro pětičlenné týmy žáků škol 5. – 9. tříd. ZŠ Dvorského byla vykopávající školou, která pozvala týmy z jiných škol, připravila a realizovala kvíz. Před samotnou hrou se žáci jednotlivých

škol promíchali a vznikly tak týmy složené z žáků různých škol. Smyslem aktivity bylo zabránit rivalitě m

ezi školami a také to, aby se žáci z různých škol navzájem poznali.

Reprezentanti naší š

koly:

  • Šimon Lyčka (5.A)
  • Marie Buryová (7.A)
  • Karolína Urbanicová (7.A)
  • Barbora Kmiečíková (8.A)
  • Nikolaos Beran (9.A)