Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea

Ve druhém únorovém týdnu žáci 5. – 9. ročníku v rámci svých hodin matematiky či informatiky řešili záludné úlohy na témata Dějiny a Zvířata v rámci 10. ročníku Matematické soutěže Pangea. Nejúspěšnější napříč všemi ročníky v našem školním kole byli tito žáci: Eliška Ú.(5.A), Veronika V. a Elen D.(obě 9.B), Tereza K.(9.A), Štěpán H. (5.A), Nikolaos B. a Jan U.(oba 8.A), Michal K.(5.B), Viktorie V.(5.A) a Tomáš G.(5.B).
Je vidět, že schopnost řešit úlohy či různé situace nezáleží na věku ani na známce. Blahopřejeme úspěšným a těšíme se na další soutěže.

V. Miavcová