PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2022

Také letos se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže „Přírodovědný KLOKAN“. Otázky byly různé náročnosti a testovaly znalosti z oblasti přírodních věd, tzn. ze zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Vojtěch KROUPA z 9. A, na druhém místě byla Veronika ŠKUTOVÁ, také z 9. A. Na děleném třetím místě jsou Karolína HYKŠOVÁ a Nikolaos BERAN, žáci 8. A.

Všem jmenovaným gratulujeme k umístění, ostatním řešitelům děkujeme za snahu a vynaloženou energii.