Rej strašidel ve školní družině

V maskách strašidel a jejich kamarádů jsme se sešli jedno odpoledne v družině a užili si společně hudbu, tanec a spoustu zábavy a soutěží.

Akce byla spolufinancována z dotací MMO!!!