Výsledky PéBéčka

Výsledky PéBéčka

Do konečného hlasování postoupily čtyři návrhy, pro které měly děti během celoškolní kampaně možnost získat spolužáky na svou stranu. Hlasování proběhlo v posledních květnových dnech on-line formou. Zapojilo se do něj 109 žáků a celkem bylo přiděleno

172 hlasů.

A jak to celé snažení a projektování vlastně dopadlo?

  1. místo získal návrh žákyň z 6. A „I na chodbách bude útulno“, který obdržel 72 hlasů

    (Stela  Sitková, Kristýna Ševčíková)

  1. místo obsadil projekt třídy 8. A „Relaxuj o přestávkách a zahraj si fotbálek“ 45 hlasů
  2. místo patří 8. B „Venkovní posezení“ 39 hlasů
  3. místo má 7. A s návrhem „Recyklujme každý den!“ 16 hlasů

Díky PéBéčku budeme moci realizovat projekt, který žákům umožní prohlubovat vzájemné vztahy a kontakty, místo „mobilování“ se podpoří vzájemná komunikace „face to face“

a přispěje se tak k dalšímu vylepšení klima školy. 

Celý projekt byl úspěšný, děti díky němu získaly a procvičily si různé dovednosti: týmovou spolupráci, diskusi, projektovou práci, prezentační schopnosti, kreativitu, posílila se také jejich finanční gramotnost. Ověřily si, že jejich aktivita může nést reálné výsledky prospěšné všem.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se do projektu zapojili.

Pokud vše vyjde, realizace návrhů proběhne do konce školního roku.