Den Země 2022 „Objevujeme krásy přírody“

… aneb i za humny sídliště může být krásná příroda

Den Země je celosvětová akce a i my se snažíme seznámit děti s problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvyšovat tím zájem o životní prostředí zejména v místě bydliště. Chceme také ukázat cestu k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí a posilovat pouto mezi dětmi a krajinou.
Fotografická soutěž na téma „Objevujeme krásy přírody“. Děti během přírodovědné vycházky, např. k řece Odře, nafotí krásy přírody. Stromy, kytky, krajinu, pavučinu, … a za třídu vyberou tři nejhezčí fotky. Porota vybere desítku nejpovedenějších snímků a z ní pak vyberou tři vítězná fota. Jejich autoři budou odměněni.