Třída 4.A

ÚKOLY :


29.9. M-G narýsuj osy a středy 3 úseček

27.9. ČJ PS 6/1,2,3 /VÝZNAM SLOVA/

26.9. M do školního sešitu – kniha 11/1 – sčítání s přechodem + 11/3 odečítání s přechodem (vybraní žáci si úkol rozdělí na 2 dny) 


CO JSME PROBRALI V TÝDNU 19.-23.9.
ČJ – podstatná jména – najdi ve větě a urči ROD ČÍSLO PÁD, slovesa – najdi ve větě a urči OSOBU ČÍSLO ČAS, Čtenářský deník, PŘÍDAVNÁ JMÉNA, slovní druhy
M – násobilka, paměťné sčítání a odečítání, písemné sčítání a odečítání do 1000
VL –  stát, republika, demokracie, volby, historické země ČR
PŘ – vzduch, voda a ostatní části neživé přírody 

21.9.ČJ PS str.5

20.9. ČJ oprava DM1

20.9. M oprava DM2

20.9. PŘ nakresli oběh vody v přírodě a složení vzduchu /str.4-5/


19.9.ČJ PS 4/15

CO JSME PROBRALI V TÝDNU 12.-16.9.
ČJ – podstatná jména – najdi ve větě a urči ROD ČÍSLO PÁD, slovesa – najdi ve větě a urči OSOBU ČÍSLO ČAS, zavedení Čtenářského deníku
M – číselná řada – JEDNOTKY/DESÍTKY/STOVKY/TISÍCE , rozvinutý zápis čísla,  násobilka , zaokrouhlování na desítky a stovky, paměťné sčítání a odčítání do 1000, bod-přímka-úsečka
VL – světadíly, ČR a Evropa, sousední státy ČR, PRÁCE S MAPOU – světové strany
PŘ – živá a neživá příroda, houby
14.9.M PS 2/1,2,3

13.9. ČTENÁŘSKÝ DENÍK – dlouhodobý úkol – zápis přečtených knih za určité období /čtvrtletí , 1.kontrola – 15.11. – období od prázdnin do 15.11./ . Počet knih a stran v knize individuální , cca 1 kniha=1 měsíc.

12.9. ČJ 2/3

AKCE TŘÍDY :

22.9. Dopravní výchova – odchod od školy v 7,50. ODISku s sebou. Návrat ve 12,45.