ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2023/2024 proběhne ve vestibulu školy :

31.8. 2023 od 8:00 do 11:00 hod.

1.9. 2023 od 7:00 do 10:00 hod. 

Poplatek 200,- Kč na září zaplatíte při zápisu, po přidělení variabilního symbolu lze platit i bezhotovostně.

Je možno zaplatit i jednorázově za pololetí nebo celý školní rok.

Zápis se týká i dětí, které ŠD navštěvovaly minulý školní rok.

(Je třeba vyplnit nový zápisní lístek.)

Variabilní symbol zůstává stejný jako loni!!!