1. a 2.ADVENTNÍ KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE

Letos jsme navázali na tradiční akci pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče, kterou nám teď na 2 roky znemožnil covid. Opět jsme se mohli sejít a společně si vyrobit malé dárečky nebo ozdobičky na vánoční stromeček nebo stůl. Společně jsme si vyzkoušeli práci s hlínou i následné glazování a musím říct, že všichni byli moc šikovní.