Vánoční jarmark

V úterý 13.12. se do naší školy po delší odmlce vrátil tradiční Vánoční jarmark. Děti prvního i druhého stupně samy i v hodinách celé předvánoční období tvořily a pak s radostí nabízely své výrobky rodičům i kamarádům. Příjemnou atmosféru umocnilo vystoupení 1.A  s p. uč. Dufkovou a pěvecký sbor pod vedením p. uč. Staškové. O dobroty tekuté i pevné se postarali deváťáci. Celá škola se příjemně navnadila adventní atmosférou a snad všichni odcházeli s plnými náručemi dárečků a vánoční náladou.