Beseda s odborníky z praxe

Beseda s odborníky z praxe

V pátek 5.4. přijali naše pozvání odborníci z praxe a přijeli našim osmákům a deváťákům pomoct s orientací ve finančním světě. Finanční gramotnost je třeba zvyšovat nejen výukou, ale také propojením s aktuálním děním. Žáci si upevnili to, co již znají, ale také se dozvěděli spoustu novinek. Besedy byly velmi bohaté na dotazy a také na zamyšlení se nad vlastní finanční gramotností.

Za FG Mgr. V. Miavcová