Přijel k nám ODISbus

Přijel k nám ODISbus

V rámci EVVO jsme naši školu přihlásili do projektu „ODISbus“, který si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou. Jeho cílem je také propojit otázky ekologie a veřejné hromadné dopravy tak, aby žáci pochopili, že cestování veřejnou hromadnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí

Projektu se zúčastnili žáci 4. – 8. ročníku, samotné přednášky pak probíhaly v přistaveném ODISbusu. Děti během akce vstřebávaly spoustu nových informací

a v jejím průběhu si mohly také zasoutěžit a drobné ceny.

Za EVVO Mgr. H. Žídková