Den dětí

Jako každý rok, jsme svátek dětí oslavili společně na školním hřišti. Děti si vyzkoušely několik disciplín a za úspěšné splnění získaly bonbony. Tentokrát jsme ale celou akci zakončili hledáním pokladu. Děti se rozdělily do tří skupin. Musely vyluštit šifru, získat tak indicie, kde se poklad asi nachází a pak jej najít. A nakonec se o poklad ještě podělit stejným dílem J.

Akce byla spolufinancována MMO!!!