Polytechnický workshop

Polytechnický workshop

 Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili „Polytechnického workshopu pohybem“ pořádaném SVČ Zábřeh na Gurťjevove ulici. Během zážitkového dopoledne si vyzkoušeli parkur, flyšály, 3D pero a robotiku. Mnozí si tyto věci vyzkoušeli zcela poprvé a rozhodně asi ne naposledy… Žáci se zároveň učili práci v týmu, dodržování termínu a samostatnému pohybu mezi jednotlivými workshopy.