ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Letos se naše škola rozhodla zúčastnit projektu celoškolního participativního rozpočtování, dále zkráceně „Pébéčko“ (zkratka z anglického výrazu pro participativní rozpočtování participatory budgeting), díky němuž budou mít žáci příležitost vytvořit a realizovat svůj vlastní návrh na zlepšení prostředí a atmosféry školy. Projekt byl vypsán ÚMOb Ostrava – Jih a každá zúčastněná škola bude mít letos k dispozici částku 30 000,- Kč.

První fáze PéBéčka se mohou zúčastnit žáci 5. – 9. ročníku, kteří svůj nápad přenesou na tzv. Projektovou kartu. Představí na ní svůj nápad, vysvětlí význam, prospěšnost a také kalkulaci daného projektu. Tuto kartu pak předají prostřednictvím členů Školní žákovské samosprávy koordinátorovi PéBéčka a vedení školy následně z odevzdaných návrhů vybere ty nejlepší, o kterých pak žáci budou hlasovat. Vlastnímu hlasování bude ještě předcházet reklamní kampaň vybraných projektů,

a to za účelem získání co největšího množství hlasů. Vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován.

Podrobnosti můžete sledovat na těchto webových stránkách:

https://application.decision21.org/zs-jugoslavska-ostrava-jih-moravskoslezsky-2021-2/