9. ročník Pangea soutěž

 V únoru proběhlo školní kolo 9. ročníku celostátní soutěže Pangea. Tato online soutěž obsahuje tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Letošním tématem byly Cestovatelské objevy a Hry. Na naší škole řešilo zapeklité úlohy 110 žáků 5. – 9. ročníku a nejlépe v každém ročníku se umístili: Damien L. 5.A, Blažena V. 6.A, Natálie P. 7.A, Vojtěch K. 8.A a Karine K. 9.A. Úspěšným blahopřejeme a všem přejeme spoustu chuti do dalších soutěží.