Divadélko SMÍŠEK ve školní družině

Ve středu 18.10.  nás navštívilo v ŠD divadélko SMÍŠEK s pohádkou Kilián z planety Bela. Představení se všem líbilo,  děti si společně i zazpívaly, zatančily a zasmály se vtipným scénkám.

Divadelní představení bylo hrazeno z dotací MMO!!!