Přírodovědný klokan 2023

Přírodovědný klokan 2023

Naše škola se 11. října opět zapojila do celorepublikové soutěže „Přírodovědný KLOKAN“, ve které si žáci testovali úroveň znalostí z oblasti přírodních věd, tzn. ze zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Nejúspěšnějším řešitelem se stala Laura KŘENKOVÁ, na druhém místě se umístil Jakub HUBÍK, oba ze třídy 9. A, a na třetím místě skončila Kristýna ŠEVČÍKOVÁ z 8. A.

Všem jmenovaným gratulujeme k umístění, ostatním řešitelům děkujeme za snahu a vynaloženou energii.