Informace k úhradě úplaty za školní družinu ve školním roce 2024/2025

Po změně vyhlášky o zájmovém vzdělávání stanovuje nově od následujícího školního roku výši měsíční úplaty za školní družinu zřizovatel školy ( ÚMO Ostrava – Jih).

Rozhodnutím Rady městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 7. 3. 2024 č. 2176/RMOb – JIH/2226/41 byla výše úplaty za účastníka ve školní družině stanovena s platností od 1. 9. 2024 na částku 300,- Kč.