Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

…Klenotník měsíc zavřel krám

z výkladu svoje šperky sklízí

obrysy domů v dálce mizí

tak naposled ti zamávám

z paluby lodi jménem Fram…

(Fram, S. W. Daněk)

Školní kolo recitační soutěže proběhlo na naší škole v úterý 27. února 2024.

V kategorii mladších žáků si ocenění poroty v podobě knižní odměny odnesli tito recitátoři:

         1. místo – B. Gříšková /7. A,

         2. místo – N. Paličková /6. A,

         3. místo – K. Urbaniecová /7. A, V. Vozňáková /6. A,

         zvláštní cenu poroty získala T. T. L. Duong ze 7. A třídy.

V kategorii starších žáků se o ceny podělili:

        1. místo – S. Faldynová /9. A,

        2. místo – K. Adámková /9. A,

        3. místo – M. Lonský a A. Čechová /9. A,

       zvláštní cenou poroty byl oceněn výkon O. Cherevaty /8. A.

Blahopřejeme všem oceněným, stejně tak děkujeme i recitátorům, kteří v letošním ročníku na knižní odměnu nedosáhli, ale svým přednesem přispěli k vytvoření příjemné atmosféry soutěže.

Naše poděkování patří rovněž vyučujícím, kteří své žáky na soutěž připravovali, a odborné porotě –

Bc. E. Müller, Mgr. P. Opletalovi a Mgr. J. Veselé.