„PéBéčko na Jugo“ 2023 – podzim

„PéBéčko na Jugo“ 2023 – podzim

Začátkem školního roku 2023 se naše škola zapojila do projektu „PéBéčko na Jugo“.  Tento projekt je pod záštitou městského obvodu Ostrava-Jih, jež poskytl částku 30 000 Kč. V rámci žákovského parlamentu, měly děti možnost rozhodnout, jak danou částku proinvestovat a zároveň tak přispět ke zlepšení klimatu školy a samotné výuky.

V prvním kroku žáci v kmenových třídách vymysleli návrhy a vypracovali kartu projektů. Tyto projekty představili a prodiskutovávali na schůzce žákovského parlamentu. Proces navrhování probíhal v rámci 5.-9. tříd. Byla možnost podat maximálně dva projekty za třídu. Spustila se diskuze, propočítávaly se finanční náklady spojené s jednotlivými projekty a následovalo vyjádření koordinátora a ředitele školy. Do konečného hlasování postoupily tři návrhy, pro které měly děti během kampaně možnost hlasovat.

  1. Přírodovědný koutek (57 hlasů)
  2. Vymalování učeben (29 hlasů)
  3. Vybavení do tělesné výchovy (30)

Vítězný projekt – přírodovědný koutek. 

Děkuji žákům žákovského parlamentu za jejich nápady, vedení školy, žákům a především panu školníkovi a kolegyním za pomoc při realizaci tohoto projektu. 
 
Eva Kristýnová