Naše škola

Základní škola Jugoslávská

Naše škola je situována do lokality Ostrava - Zábřeh. Jsme úplnou základní školou se všemi ročníky. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu "Učíme se s úsměvem".

Více zde

Rychlé odkazy

z naší školy

Naše

didaktické zásady

Zásada systematičnosti

Žáci lépe chápou a zapamatují si poznatky, které jsou logicky uspořádány. Učivo musí být uspořádáno podle didaktického systému tak, aby odpovídalo žákově zralosti.

Zásada uvědomělosti

Uvědomělost vyjadřuje žákovo porozumění smyslu svého učení a předmětu učení. Vztahuje se nejen na postoj žáka k učení, ale také na kvalitu získaných poznatků.

Zásada postupnosti

Při vyučování se má postupovat od jednoduchého ke složitějšímu, od blízkého k vzdálenějšímu, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu.

Zásada názornosti

Názorností se rozumí podporování abstraktní představy praktickým model. Je důležité, aby si žáci dokázali nové poznatky představit, a tím si je lépe zapamatovat.

Kde nás najdete?

Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Adresa

Jugoslávská 23
Ostrava-Zábřeh
700 30

Telefon

555 558 690
724 068 905

Email

zsjugo@seznam.cz