Aktuality

Vážení rodiče, pokud máte zájem, kontaktujte našeho sociálního pedagoga Mgr. Margitu Konečnou, konecna@zsjugoslavska.cz

Vážení rodiče,
pro školní rok 2024/2025 je nutno pro každého žáka 3. – 9. ročníku zakoupit pracovní sešit do AJ.
Škola tuto koupi nezajišťuje, každý žák si pracovní sešit musí do 1. září 2024 zakoupit sám.

Jedná se o tyto pracovní sešity:

 1. ročník: PS CHIT CHAT 1 (modrý), Paul Shipton, nakl. Oxford
 2. ročník: PS CHIT CHAT 2 (oranžový), Paul Shipton
 3. ročník: PS PROJECT 1 (oranžový) – 4. vydání, Tom Hutchinson
 4. ročník: PS PROJECT 2 (červený)  -„-
 5. ročník: PS PROJECT 3 (zelený) -„-
 6. ročník: PS PROJECT 4 (fialový) -„-
 7. ročník: PS PROJECT 5 (modrý) -„-

Od 7. ročníku se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk JAZYK NĚMECKÝ. K učebnici, kterou žáci dostanou zapůjčenou ve škole, je také zapotřebí koupit pracovní sešit: DEUTSCH MIT MAX 1– neu und interaktiv, pracovní sešit 3v1, nakl. Fraus (barevná nebo černobílá verze).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že pracovní sešit je POVINNOU A NEZBYTNOU učební pomůckou pro každého žáky.

Za předmětovou komisi cizích jazyků I. Stašková

 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Rozdělení žáků do tříd 1.ročníku pro školní rok 2024/2025

 

1.A

 

1.B

 

Bc. Veronika Štývarová

 

Kristýna Chalupová

1.

ZSJUGO/286/2024

1.

ZSJUGO/285/2024

2.

ZSJUGO/288/2024

2.

ZSJUGO/287/2024

3.

ZSJUGO/289/2024

3.

ZSJUGO/290/2024

4.

ZSJUGO/293/2024

4.

ZSJUGO/291/2024

5.

ZSJUGO/294/2024

5.

ZSJUGO/300/2024

6.

ZSJUGO/295/2024

6.

ZSJUGO/303/2024

7.

ZSJUGO/296/2024

7.

ZSJUGO/304/2024

8.

ZSJUGO/298/2024

8.

ZSJUGO/305/2024

9.

ZSJUGO/299/2024

9.

ZSJUGO/306/2024

10.

ZSJUGO/301/2024

10.

ZSJUGO/307/2024

11.

ZSJUGO/312/2024

11.

ZSJUGO/313/2024

12.

ZSJUGO/316/2024

12.

ZSJUGO/314/2024

13.

ZSJUGO/319/2024

13.

ZSJUGO/317/2024

14.

ZSJUGO/320/2024

14.

ZSJUGO/318/2024

 

 

15.

ZSJUGO/372/2024

V Ostravě 7. 5. 2024

Mgr. Petr Opletal
ředitel školy

K povinné školní docházce byli do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 přijati tito žáci

1.

ZSJUGO/285/2024

15.

ZSJUGO/301/2024

2.

ZSJUGO/286/2024

16.

ZSJUGO/303/2024

3.

ZSJUGO/287/2024

17.

ZSJUGO/304/2024

4.

ZSJUGO/288/2024

18.

ZSJUGO/305/2024

5.

ZSJUGO/289/2024

19.

ZSJUGO/306/2024

6.

ZSJUGO/290/2024

20.

ZSJUGO/307/2024

7.

ZSJUGO/291/2024

21.

ZSJUGO/312/2024

8.

ZSJUGO/293/2024

22.

ZSJUGO/313/2024

9.

ZSJUGO/294/2024

23.

ZSJUGO/314/2024

10.

ZSJUGO/295/2024

24.

ZSJUGO/316/2024

11.

ZSJUGO/296/2024

25.

ZSJUGO/317/2024

12.

ZSJUGO/298/2024

26.

ZSJUGO/318/2024

13.

ZSJUGO/299/2024

27.

ZSJUGO/319/2024

14.

ZSJUGO/300/2024

28.

ZSJUGO/320/2024

V Ostravě 10. 4. 2024                                                                                    Mgr. Petr Opletal
                                                                                                                                ředitel školy                           

K zápisu si vezměte s sebou :  

 • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
 • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2024)
 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2024, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2025, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Den otevřených dveří

Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23

pořádá
v úterý 26. března od 11:45 do 16:30 h

 

Den otevřených dveří

Můžete si prohlédnout 1. třídy, všechny odborné učebny i prostory pro využívání volného času ve školní družině.
Na prohlídku školy zve pedagogický sbor školy, který si pro předškoláky připravil zážitkovou trasu školou, kde na různých stanovištích děti čekají zábavné úkoly. 

 

Škola v přírodě duben 2024

I pro letošní topnou sezónu vyhověl Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším při Magistrátu města Ostravy naší žádosti a poskytl pro žáky školy dotaci na školu v přírodě ve výši 7 500,- Kč na žáka (celkem pro 130 žáků). Podmínkou čerpání tohoto příspěvku je čtrnáctidenní pobyt v rekreačním zařízení nebo hotelu v horském prostředí v období od 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024.

Žáci pojedou ve dvou turnusech:

 1. Hotel Polom (Rajnochovice) – třídy 2.A, 2.B, 3.A a 3.B
  odjezd: sobota 13. 4. 2024 v 8.20h od školy
  návrat: pátek 26. 4. 2024 cca v 11.30h ke škole
  doplatek: 2300,- Kč (info k doplatku v aktualitě níže)
  Vedoucí ŠVP: Mgr. Ivan Hořčica
 2. Penzion Rejvíz (Jeseníky) – třídy 4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B
  odjezd: pondělí 15. 4. 2024 v 8.20h od školy 
  návrat: neděle 28. 4. 2024 cca v 11.30h ke škole
  doplatek: 2500,- Kč (info k doplatku v aktualitě níže)
  Vedoucí ŠVP: Mgr. Marcela Krčmářová

 

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

Doplatek za školu v přírodě 2024

Doplatek na ŠVP ve výši 2 500,- Kč (Jeseníky) a 2 300,- ( Rajnochovice) je možno zasílat bezhotovostně na účet školy č. 25530761/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno + příjmení dítěte a třídu; jako variabilní symbol pak RČ dítěte.

TERMÍN ZAPLACENÍ DO 20. 3. 2024 (Jeseníky), 30.3. (Rajnochovice)


Informace k ukončení roku 2023

Odhlášky stravy

 • stravné je možno odhlásit nejpozději do úterý 19.12.2022 do 12.00 hodin, po tomto termínu již nebude možno obědy odhlásit
 • v případě nemoci je možno si jídlo vyzvednout do jídlonosiče a je bez doplatku

Platby

 • případné výjimečné hotovostní platby je možno uhradit do 20.12.2022

 

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 555 558 693,

email: kubanikova@zsjugoslavska.cz.

Stávka zaměstnanců školy

Informace pro rodiče žáků ke stávce zaměstnanců škol dne 27. 11. 2023

Ke stávce zaměstnanců škol dne 27. listopadu 2023 se připojuje většina zaměstnanců naší školy, škola nebude v tento den) úplně zavřena, ale bude zajištěna výuka pouze pro žáky 1. stupně od 1. do 5. vyučovací hodiny (tj. do 12.35).

Školní družina ani školní jídelna nebudou 27. 11. 2023 v provozu, tzn. že škola bude pro žáky otevřena až od 7.40 a po skončení vyučování – ve 12.35 všichni žáci školu opustí ( obědy nebudou vydávány.)

                                                                                                                                               Mgr. Petr Opletal, řed. školy

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
V Praze 13. 11. 2023

Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských
zařízení ke stávce 27. listopadu 2023.
Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let
odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.
V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky
pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná
opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit
na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin
věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je
vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných
předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga
by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení
finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké
zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního
stravování.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit
celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
Vážení rodiče,
věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna
najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o
pochopení a podporu našich požadavků.
S pozdravem
František Dobšík – předseda ČMOS PŠ

Vánoční jarmark

Palačinkový den

PALAČINKOVÝ DEN

            Dne 23. 10. 2023

Díky velké oblibě, které se tomuto jídlu u nás dostává, vyhlašujeme na pondělí 23. 10. 2023 palačinkový den.

Co to znamená? Pokud chodíš pravidelně na obědy – super!!

Pokud nechodíš na obědy a máš rád/a palačinky, tak si můžeš oběd na tento den zakoupit u vedoucí školní jídelny.

Cena jedné porce:

Strávník 7-10let          27Kč

Strávník 11-14let        31Kč

Strávník 15 let +          35Kč

Neváhej a přijď, těšíme se na tebe!!                                          Kolektiv kuchyně a hromada palačinek………

Ředitelské volno

V souladu s odst. 2, § 24 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 jeden den ředitelského volna. Školní družina zůstává v tento den v provozu, pokud bude dostatečný počet přihlášených dětí.

Mgr. Petr Opletal, řed. školy

Rozvrh na týden od 4.9. do 8.9.2023

pondělí 4. 9. – žáci budou ve třídách od 8.00 do 9.00; výdej obědů : 11.30 – 12.30

úterý 5. 9. – vydávání učebnic, seznámení žáků se zásadami BOZP a PO a se školním řádem;
                      1. A  8.00 – 9.40
                      2. – 5. ročník : 8.00 – 11. 40
                      6. – 9. ročník : 8.00 – 12.35
                      vydávání obědů : 11.30 – 13.00

od středy 6. 9. – výuka dle rozvrhu, výdej obědů 11.45 – 14.00

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodičům budoucích prvňáčků!

Dne 20.6.2023 se uskuteční informativní schůzka, kde se seznámíte s třídní učitelkou a dozvíte se užitečné informace, jako například o:

· školních a výtvarných pomůckách

· průběhu prvních dní vyučování

· stravování ve školní jídelně

· školním řádě

Setkání začne v 16 hodin v prostorách školní jídelny.

Pracovní sešit do Aj

Vážení rodiče,

v termínu od 18. 5. do 15. 6. 2023 budou jednotliví vyučující AJ vybírat:

 1. a 4. třída 293,- Kč a 5.- 9. třída 334,- Kč na pracovní sešit (WB) do tohoto předmětu.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že WB je POVINNOU A NEZBYTNOU učební pomůckou pro každého žáka.

V případě, že tento pracovní sešit budete chtít zakoupit samostatně, učiňte tak nejpozději do začátku školního roku 2023/24.

Prázdniny na Jihu

Americká kuchyně

Ve středu 12.4.2023 jsme ve školní jídelně připravili pro děti ochutnávku ,,AMERICKĚ KUCHYNĚ“. Celé menu bylo připraveno v ,,dětské variantě“.

 

polévka hovězí rychlá s mušličkami

hamburger s trhaným masem a zeleninou, kečupový dip s bylinkami

hranolky

nápoj s příchuti coca coly

 

polévka  – hovězí vývar obsahoval spoustu masa a zeleniny, těstovinové mušličky byly novinkou

hamburger – čerstvé hamburgerové housky nám na objednávku upekla pekárna, trhané maso bylo kuřecí a vepřové, nechyběla spousta zeleniny jako rajče, okurek, hlávkové zelí, dip byl vyroben ze zakysané smetany, bylinek, česneku a kečupu a samozřejmě nechyběl plátkový sýr

hranolky – byly upečené bez oleje v konvektomatu

nápoj –  měl příchuť coca coly a byl se sníženým podílem cukru

 

Přestože příprava a výdej byla náročná, celá akce se nakonec vydařila a děti byly spokojené.

Čísla jednací žáků přijatých do prvních tříd pro školní rok 2023/24

1.ZSJUGO/300/2023
2.ZSJUGO/301/2023
3.ZSJUGO/302/2023
4.ZSJUGO/304/2023
5.ZSJUGO/305/2023
6.ZSJUGO/306/2023
7.ZSJUGO/307/2023
8.ZSJUGO/308/2023
9.ZSJUGO/309/2023
10.ZSJUGO/310/2023
11.ZSJUGO/311/2023
12.ZSJUGO/312/2023
13.ZSJUGO/313/2023
14.ZSJUGO/315/2023
15.ZSJUGO/316/2023
16.ZSJUGO/325/2023
17.ZSJUGO/327/2023
18.ZSJUGO/328/2023

Informace k zápisu

Co si vzít k zápisu s sebou?
Zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Rodiče, jejichž ratolest sice má věk k nástupu do školy, ale přesto nejsou přesvědčeni o tom, zda je dítě k tomu zralé (školní zralost), přijdou k zápisu také. Po konzultaci s učitelkou vyplní žádost o odklad, doloží ji potvrzením od dětské lékařky a vyšetřením pedagogicko – psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu vydá ředitel školy.

Zápis do 1.ročníku

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Úterý 4. 4. 2023 13.00 – 18.00

Středa 5. 4. 2023 13.00 – 17.00

Na naší škole nabízíme:

 • Vlídný přístup a tvořivou práci s plně kvalifikovanými učiteli, kvalifikovanou pomoc dětem se spec. vzdělávacími potřebami, logopedickou péči
 • · 14ti denní školy v přírodě hrazené z dotace Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, výlety, exkurze, plavecký výcvik, příměstské tábory.
 • · Školní družinu se zájmovou činností (sport, keramika).
 • · Školní klub s různorodými aktivitami (míčové hry, plavání, keramika, vaření, rukodělné práce).
 • · Učebny vybavené interaktivními tabulemi

 

Pro děti jsou připraveny drobné dárečky.

Bližší informace na web. stránkách školy ( www.zsjugoslavska.cz ) a na tel. číslech: 555 558 690 a 555 558 695

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23

pořádá

v úterý 21. března od 13:00 do 16:30

Den otevřených dveří

Můžete si prohlédnout 1. třídy, všechny odborné učebny i prostory pro využívání volného času ve školní družině a školním klubu.

Na prohlídku školy zve pedagogický sbor školy, který bude připraven odpovídat na Vaše dotazy.

NOVÁ ŠKOLNÍ KOLEKCE

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

 

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 3.3.2023 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky.

Zde zasílám odkaz na online hlasování: https://schoolsunited.cz/hlasovani/d63250ea

Informace k doplatku za školu v přírodě

Doplatky za školu v přírodě (2700,- Kč Šumava) uhradit do 15.2. a (1900,- Kč Jeseníky) je nutné uhradit nejpozději do 13. 3. 2023.

Cena 14ti denní školy v přírodě (15. – 28. 4. 2023) je včetně dopravy tam a zpět 7 900,- Kč pro žáky, kteří jedou na hotel Paramon v Suché Rudné v Jeseníkách a 8 700,- Kč pro žáky jedoucí na hotel Stella una Špičáku u Železné Rudy na Šumavě. Pro každého žáka jsme získali maximální možnou dotaci ve výši 6 000,- Kč z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším při Magistrátu města Ostravy, tzn., že doplatek na ŠVP v hotelu Paramon činí 1 900,- Kč a na ŠVP na Šumavě 2 700,- Kč. Tyto doplatky je možné již zasílat na účet školy č. : 25530761/0100 

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte : ŠVP – jméno + příjmení dítěte + třídu, kterou navštěvuje ( ŠVP-Jan Novák, 6. A).

Informace ke škole v přírodě

I pro letošní topnou sezónu (1. 11. 2022 – 30. 4. 2023) vyhověl Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším při Magistrátu města Ostravy naší žádosti a poskytl pro žáky naší školy dotaci na školu v přírodě ve výši 6 000,- Kč na žáka (celkem 900 000,- pro 150 žáků školy). Podmínkou čerpání tohoto příspěvku je čtrnáctidenní pobyt v rekreačním zařízení nebo hotelu v horském prostředí v období od 1. 11. do 30. 4. násl. roku. Naši žáci by na ŠVP jeli cca od 15. do 29. 4. 2023; z důvodu kapacity hotelů není možné, aby všech 150 žáků jelo na stejné místo, proto jedna skupina – cca 75 žáků – pojede na hotel Paramon v Suché Rudné v Jeseníkách (www. paramon.cz) a druhá skupina na hotel Stella u Špičáku u Železné Rudy na (www.stellahotel.cz) – tam by přednostně jeli žáci, kteří už na ŠVP na hotelu Paramon byli letos, tj. žáci tříd 3. A, 4. A, jedna z 5. tříd, 6. A, 7. B (třídy se samozřejmě mohou ještě přehodit či změnit). Pro zavazadla žáků jedoucích na Šumavu by přijela dodávka, takže by žáci nemuseli cestovat s kufry a taškami, jeli by vlakem (hotel se nachází cca 300 m od vlakové zastávky Špičák u Železné Rudy). Rozumím tomu, že se někomu může zdát Šumava příliš daleko, na druhou stranu se žáci dostanou díky ŠVP na místa, která by možná řada z nich už nikdy nenavštívila – Černé jezero, Pancíř, Špičák, výlet na bavorskou stranu Šumavy, vlčí obora v Srní… Je pochopitelné, že uvedený příspěvek nepokryje celý pobyt (ubytování, stravování) včetně dopravy tam a zpět + výlety, proto je nutné počítat s doplatkem, jehož výši v této chvíli nelze ještě přesně uvést (ceny se od 1. 1. 2023 budou nejspíš zvyšovat). Počítám, že by se výše doplatku mohla pohybovat kolem 2 000,- Kč na žáka. K účasti na škole v přírodě pochopitelně nikoho nenutíme, přivítali bychom ale, abyste nám –tř. učitelům Vašich dětí – týká se tříd 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 7. B, 8. A dali do 9. 12. 2022 vědět, zda Vaše dítě pojede na ŠVP či nikoliv.

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

Poplatky za školní družinu a školní klub

s účinností od 1.9.2022 se zvyšuje platba za ŠD na 200Kč/měsíc/dítě a ŠK na 150Kč/měsíc/dítě

Aktuálně z naší školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

 

Schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí od září do 1. třídy na ZŠ Jugoslávská 23, se bude konat v úterý 14. 6. od 16.00 v jídelně zákl. školy. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace od tř. učitelek, vedoucí vychovatelky školní družiny a vedoucí školní jídelny.

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

Pracovní sešity do AJ

Vážení rodiče,

v termínu od 6. – 15. 6. 2022 budou jednotliví vyučující AJ vybírat 320 Kč na pracovní sešit (WB) do tohoto předmětu. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že WB je POVINNOU a NEZBYTNOU učební pomůckou pro každého žáka.

V případě, že tento pracovní sešit budete chtít zakoupit samostatně, učiňte tak nejpozději do začátku školního roku 2022/23.

Зарахування на 1 курс українських дітей

Зарахування на 1 курс українських дітей відбудеться у понеділок 6 червня та вівторок 7 червня з 8.00 до 15.00.

Після прибуття до школи зверніться до директора школи.

заява про зарахування дитини до початкової школи

заява про відстрочку обов’язкового відвідування школи

 

 

Zobrazit zdrojový obrázek

 

Naše škola zajišťuje jazykovou přípravu žáků – cizinců v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. (poskytujeme výuku českého jazyka speciálně pro ukrajinské žáky)

Od 1. 4. jsme školou určenou pro výuku českého jazyka pro cizince.

ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2023/2024 proběhne ve vestibulu školy : 31.8. 2023 od 8:00 do 11:00 hod….

Více zde

Jarní „úklid“ – sběr starého papíru

Na naší škole proběhla 1.část soutěže ve sběru starého papíru (Vánoční/zimní „úklid). Děti nasbíraly 360 kg (vyhodnocení proběhne na poslední…

Více zde
 • 1
 • 2

Informace k doplatku za školu v přírodě v r. 2024