Aktuality

Informace k doplatku za školu v přírodě

Doplatky za školu v přírodě (2700,- Kč Šumava a 1900,- Kč Jeseníky) je nutné uhradit nejpozději do 13. 3. 2023.

Cena 14ti denní školy v přírodě (15. – 29. 4. 2023) je včetně dopravy tam a zpět 7 900,- Kč pro žáky, kteří jedou na hotel Paramon v Suché Rudné v Jeseníkách a 8 700,- Kč pro žáky jedoucí na hotel Stella una Špičáku u Železné Rudy na Šumavě. Pro každého žáka jsme získali maximální možnou dotaci ve výši 6 000,- Kč z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším při Magistrátu města Ostravy, tzn., že doplatek na ŠVP v hotelu Paramon činí 1 900,- Kč a na ŠVP na Šumavě 2 700,- Kč. Tyto doplatky je možné již zasílat na účet školy č. : 25530761/0100 

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte : ŠVP – jméno + příjmení dítěte + třídu, kterou navštěvuje ( ŠVP-Jan Novák, 6. A).

Informace ke škole v přírodě

I pro letošní topnou sezónu (1. 11. 2022 – 30. 4. 2023) vyhověl Fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším při Magistrátu města Ostravy naší žádosti a poskytl pro žáky naší školy dotaci na školu v přírodě ve výši 6 000,- Kč na žáka (celkem 900 000,- pro 150 žáků školy). Podmínkou čerpání tohoto příspěvku je čtrnáctidenní pobyt v rekreačním zařízení nebo hotelu v horském prostředí v období od 1. 11. do 30. 4. násl. roku. Naši žáci by na ŠVP jeli cca od 15. do 29. 4. 2023; z důvodu kapacity hotelů není možné, aby všech 150 žáků jelo na stejné místo, proto jedna skupina – cca 75 žáků – pojede na hotel Paramon v Suché Rudné v Jeseníkách (www. paramon.cz) a druhá skupina na hotel Stella u Špičáku u Železné Rudy na (www.stellahotel.cz) – tam by přednostně jeli žáci, kteří už na ŠVP na hotelu Paramon byli letos, tj. žáci tříd 3. A, 4. A, jedna z 5. tříd, 6. A, 7. B (třídy se samozřejmě mohou ještě přehodit či změnit). Pro zavazadla žáků jedoucích na Šumavu by přijela dodávka, takže by žáci nemuseli cestovat s kufry a taškami, jeli by vlakem (hotel se nachází cca 300 m od vlakové zastávky Špičák u Železné Rudy). Rozumím tomu, že se někomu může zdát Šumava příliš daleko, na druhou stranu se žáci dostanou díky ŠVP na místa, která by možná řada z nich už nikdy nenavštívila – Černé jezero, Pancíř, Špičák, výlet na bavorskou stranu Šumavy, vlčí obora v Srní… Je pochopitelné, že uvedený příspěvek nepokryje celý pobyt (ubytování, stravování) včetně dopravy tam a zpět + výlety, proto je nutné počítat s doplatkem, jehož výši v této chvíli nelze ještě přesně uvést (ceny se od 1. 1. 2023 budou nejspíš zvyšovat). Počítám, že by se výše doplatku mohla pohybovat kolem 2 000,- Kč na žáka. K účasti na škole v přírodě pochopitelně nikoho nenutíme, přivítali bychom ale, abyste nám –tř. učitelům Vašich dětí – týká se tříd 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 5. A, 5. B, 6. A, 7. A, 7. B, 8. A dali do 9. 12. 2022 vědět, zda Vaše dítě pojede na ŠVP či nikoliv.

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

Poplatky za školní družinu a školní klub

s účinností od 1.9.2022 se zvyšuje platba za ŠD na 200Kč/měsíc/dítě a ŠK na 150Kč/měsíc/dítě

Aktuálně z naší školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

 

Schůzka pro rodiče žáků, kteří nastoupí od září do 1. třídy na ZŠ Jugoslávská 23, se bude konat v úterý 14. 6. od 16.00 v jídelně zákl. školy. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné informace od tř. učitelek, vedoucí vychovatelky školní družiny a vedoucí školní jídelny.

Mgr. Petr Opletal, ředitel školy

Pracovní sešity do AJ

Vážení rodiče,

v termínu od 6. – 15. 6. 2022 budou jednotliví vyučující AJ vybírat 320 Kč na pracovní sešit (WB) do tohoto předmětu. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že WB je POVINNOU a NEZBYTNOU učební pomůckou pro každého žáka.

V případě, že tento pracovní sešit budete chtít zakoupit samostatně, učiňte tak nejpozději do začátku školního roku 2022/23.

Зарахування на 1 курс українських дітей

Зарахування на 1 курс українських дітей відбудеться у понеділок 6 червня та вівторок 7 червня з 8.00 до 15.00.

Після прибуття до школи зверніться до директора школи.

заява про зарахування дитини до початкової школи

заява про відстрочку обов’язкового відвідування школи

 

 

Zobrazit zdrojový obrázek

 

Naše škola zajišťuje jazykovou přípravu žáků – cizinců v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. (poskytujeme výuku českého jazyka speciálně pro ukrajinské žáky)

Od 1. 4. jsme školou určenou pro výuku českého jazyka pro cizince.

Informace k zápisu

Co si vzít k zápisu s sebou? Zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče, jejichž…

Více zde
  • 1
  • 2