skola2

Tisk
PDF

8.A - Domácí úkoly

Milí žáci,
OPIŠTE SI do sešitu 
DĚJEPISU.

NEJDŘÍVE ALE VÝPISKY Z 11.6.2021 (viz. dole), kdo si je ještě neopsal !!!


 18.6.2021

 

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ
České země byly stavovskou monarchií: vyšší šlechta = panstvo, nižší šlechta =  rytířstvo  a měšťané
Na Moravě, ve Slezsku (ostatní země Koruny české) další stav – duchovenstvo.  

FERDINAND
I. HABSBURSKÝ
- švagr Ludvíka Jagellonského
- r. 1526 nastoupil na český trůn
- ovládal tzv. habsburské soustátí = svazek samostatných států, spojených pouze
  osobou panovníka  (latinsky = persona) = personální unie
- byl katolík, začal s rekatolizací, protože většina Čechů patřila k nekatolíkům
 - r. 1556 přivedl do Prahy jezuity (mniši, kteří šířili katolickou víru)
- během 15. stol. -  vznik jednoty bratrské
- prosazoval absolutistickou vládu, dostal se do střetu s českými stavy
- vedlo to k 1. stavovskému povstání (bylo Ferdinandem potlačeno)
- ve Vídni zřídil nové ústřední úřady

MAXMILIÁN
II. A ČESKÁ KONFESE
 - syn Ferdinanda I. Habsburského
- r. 1564  nastoupil na český trůn
- byl katolík
- husité a jednota bratrská se dohodli na náboženském kompromisu (náboženská svoboda) = Česká konfese
- Maxmilián s ní ústně souhlasil na sněmu r. 1575
- zemřel r. 1576

RUDOLF II.
- syn Maxmiliána  II.
- přenesl své sídlo z Vídně do Prahy (Praha se stala důležitým kulturním centrem)
- podporoval: - seriózní vědce – astronoma Tycho Brahe, Johann Kepler
                         - pochybné alchymisty (pokoušeli se vyrobit zlato, elixír
                           mládí)
- nakupoval umělecká díla, obrazy a nejrůznější kuriozity
- nikdy se neoženil a neměl dědice trůnu
- trpěl duševní chorobou, čehož využíval jeho bratr Matyáš
- r.1608 Matyáš Rudolfa donutil, aby mu v Českých zemích postoupil vládu
- čeští stavové zůstali Rudolfovi II. věrni, vynutili si ale povolení náboženské svobody
- r. 1609 Rudolf II. vydal listinu Rudolfův majestát = povolení České konfese a zrovnoprávnění nekatolických
    vyznání s katolickými = svoboda vyznání
- r. 1611 – na český trůn nastoupil bratr Rudolfa II.  – Matyáš
- počátek další vlny rekatolizace = Matyáš odmítal dodržovat Rudolfův majestát
- dochází k náboženským nepokojům a ke stavovským povstáním
- to pak přerostlo v třicetiletou válku

 

 


 

11.6.2021

 

RANÝ NOVOVĚK (od roku 1526 – do roku 1648)
- Evropa – v řadě států - nejdůležitější změna = vznik stavů
  (stavy = skupiny lidí, které se s panovníkem podílejí na vládě)
- 3 stavy: 1. šlechta
               2. měšťanstvo
               3. duchovenstvo
– schůze na zemském sněmu, diskuse s panovníkem o důležitých věcech
- stavy měly 3 práva: 1. Hlasovat o vybírání daní
                                2. Volit panovníka
                                3. Svolávat zemskou hotovost (armádu) k obraně
                                    země
- stavy omezovaly moc panovníka
- větší moc stavů ve státě = vzniká stavovská monarchie (např. Čechy
   a Polsko)
- větší moc panovníka (panovnického rodu) = vzniká                                       absolutistická 
monarchie (např. Španělsko a Francie)


MANUFAKTURY
- řemeslná výroba = 1 člověk vyráběl sám celý výrobek
- změna v řemeslné výrobě = manufaktura = dílna, ve které je
  výroba rozdělena na
  jednotlivé kroky (každý dělník dělá pouze 1 jednoduchý úkon)
- manufakturní výroba = rychlejší a levnější něž řemeslná


REFORMACE (=náprava) církve a její důsledky
Německá refor. - kritik církve Martin Luther, neuznával papeže, zavedl přijímání pod obojí, kázání v němčině, přeložil Bibli do němčiny, jeho stoupenci = luteráni
Francouzská refor. - kritik církve Jan Kalvín ve Švýcarsku (stoupenci = kalvinisté)
                  - kalvinismus rozšířen do Nizozemí a Francie (zde
                                          hugenoti= čti [igenoti])
- náboženské války mezi katolíky a hugenoty
- Paříž - Bartolomějská noc z 23. na 24.8. 1572 – povražděno katolíky tisíce hugenotů
- náboženské spory pokračovaly
- r. 1598 - král Jindřich IV. vydal edikt nantský – svoboda vyznání pro hugenoty

Anglická refor. – král Jindřich VIII. má rozpory s papežem
  - r. 1534 – král Jindřich VIII. zavedl novou církev = anglikánská církev

Důsledky reformace
- hlavní důsledek – vnik nových církví: luteráni, kalvinisti (hugenoti), anglikáni = církve protestantské nebo evangelické
- rozvoj vzdělanosti = Bible je překládána do národních jazyků
- šíření reformace do Skandinávie (Dánska, Švédska, Norska)
- katolická církev -  snaha o obnovení katolické víry = protireformace nebo
  rekatolizace
- vzniká nový jezuitský řád

 

Kačníková E.

_________________________________________________________________________

23.3.  Milá třído, na vaše účty v DM software jsem vám zaslala práci do HV i s úkolem, mrkněte se a tuto informaci rozšiřte pokud možno mezi všechny spolužáky vaší třídy :-)       Zdravím, Stašková

 

On-line výuka:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

M, F, PŘ

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

M

https://fred.fraus.cz/

M, F, PŘ

https://khanovaskola.cz/

M, PŘ

https://www.umimeto.org/                

M, PŘ

https://www.pravopisne.cz/

ČJ

https://www.gramar.in/cs/

ČJ

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

ČJ, M

https://skolaposkole.cz/

ČJ, M

https://www.matika.in/cs/

M

http://ucebnice.online/

Nová škola - učebnice

https://www.youtube.com/channel/UCQDcWvd-eNim9fc77r-x7Cg/videos

Vzdělávací videa

https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda

Vzdělávací videa

Na těchto stránkách najdete také ostatní předměty: JČ, JA, Z, CH, OV … 

 

 

Na web_skoly_male

sablony

Náhodný obrázek

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 111 

Motto: Spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Polaroid

Nezapomeň popřát

Dnes má svátek: Sabina
Zítra má svátek: Teodor
Pozítří má svátek: Nina

Poznámka

Zde mohou být různá upozornění na nadcházející akce atp.